1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin nümayəndələri Yaponiya maliyyə şirkətlərinin nümayəndələri və nümayəndə heyətləri Azərbaycan SahibkarlarKonfederasiyasının (ASK) baş ofisində AZTV-yə rəsmi müsahibəsində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektoruna və maliyyə bazarlarına sərmayə qoymalarını izah ediblər.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin nümayəndələri Yaponiya maliyyə şirkətlərinin nümayəndələri və nümayəndə heyətləri Azərbaycan SahibkarlarKonfederasiyasının (ASK) baş ofisində AZTV-yə rəsmi müsahibəsində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektoruna və maliyyə bazarlarına sərmayə qoymalarını izah ediblər.

Şirkətimizin nümayəndələri Yaponiya maliyyə şirkətlərinin nümayəndələri və nümayəndə heyətləri Azərbaycan SahibkarlarKonfederasiyasının (ASK) baş ofisində AZTV-yə rəsmi müsahibəsində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektoruna və maliyyə bazarlarına sərmayə qoymalarını izah ediblər.

Latest posts