1. HOME
  2. Xəbər
  3. Üzvü olduğumuz ASK-nın (Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatlarının Milli Konfederasiyası) prezidenti cənab Məmməd Musayevlə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət hesabatı və kənd təsərrüfatının gələcək inkişafı barədə rəsmi görüş keçirdi .

Xəbər

Xəbər

Üzvü olduğumuz ASK-nın (Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatlarının Milli Konfederasiyası) prezidenti cənab Məmməd Musayevlə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət hesabatı və kənd təsərrüfatının gələcək inkişafı barədə rəsmi görüş keçirdi .

Üzvü olduğumuz ASK-nın (Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatlarının Milli Konfederasiyası) prezidenti cənab Məmməd Musayevlə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət hesabatı və kənd təsərrüfatının gələcək inkişafı barədə rəsmi görüş keçirdi .

Latest posts