1. HOME
  2. Xəbər
  3. Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikası Milli Sahibkarlar Konfederasiyasının (ASK) prezidenti cənab Məmməd Musayev ilə 2022 -ci ildən sonra aqrar sektorun investisiya perspektivlərini və Dağlıq Qarabaf bölgəsində bir Yapon şirkəti olaraq investisiya imkanlarını müzakirə etdi.

Xəbər

Xəbər

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikası Milli Sahibkarlar Konfederasiyasının (ASK) prezidenti cənab Məmməd Musayev ilə 2022 -ci ildən sonra aqrar sektorun investisiya perspektivlərini və Dağlıq Qarabaf bölgəsində bir Yapon şirkəti olaraq investisiya imkanlarını müzakirə etdi.

Şirkətimizin nümayəndələri Azərbaycan Respublikası Milli Sahibkarlar Konfederasiyasının (ASK) prezidenti cənab Məmməd Musayev ilə 2022 -ci ildən sonra aqrar sektorun investisiya perspektivlərini və Dağlıq Qarabaf bölgəsində bir Yapon şirkəti olaraq investisiya imkanlarını müzakirə etdi.

http://ask.org.az/2021/09/08/yaponiyali-investorlar-az-rbaycanda-s-f-rd-dirl-r/

 

Latest posts