1. HOME
  2. Xəbər
  3. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Kənd Təsərrüfatı Naziri və nümayəndələrimiz tütün becərmə və emal iş strategiyamız və digər əkinçilik sahələrində yeni əlavə investisiya strategiyalarımız barədə görüşərək fikir mübadiləsi apardılar.

Xəbər

Xəbər

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Kənd Təsərrüfatı Naziri və nümayəndələrimiz tütün becərmə və emal iş strategiyamız və digər əkinçilik sahələrində yeni əlavə investisiya strategiyalarımız barədə görüşərək fikir mübadiləsi apardılar.

Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində Kənd Təsərrüfatı Naziri və nümayəndələrimiz tütün becərmə və emal iş strategiyamız və digər əkinçilik sahələrində yeni əlavə investisiya strategiyalarımız barədə görüşərək fikir mübadiləsi apardılar.

Latest posts