1. HOME
  2. Xəbər
  3. İtalyan korporasiyası DE-CLOET ilə tütünqurutma avadanlığının alqı-satqı müqaviləsi imzaladı

Xəbər

Xəbər

İtalyan korporasiyası DE-CLOET ilə tütünqurutma avadanlığının alqı-satqı müqaviləsi imzaladı

İtalyan korporasiyası DE-CLOET ilə tütünqurutma avadanlığının alqı-satqı müqaviləsi imzaladı

Latest posts