1. HOME
  2. Xəbər
  3. TOVUZ bölgəsindəki TOVUZ AQRO SƏNAYE MMC-nin Tütünqurutma zavodunun fəaliyyət hesabatı Azərbaycan Milli Televiziya Yayımları tərəfindən təqdim edildi.

Xəbər

Xəbər

TOVUZ bölgəsindəki TOVUZ AQRO SƏNAYE MMC-nin Tütünqurutma zavodunun fəaliyyət hesabatı Azərbaycan Milli Televiziya Yayımları tərəfindən təqdim edildi.

TOVUZ bölgəsindəki TOVUZ AQRO SƏNAYE MMC-nin Tütünqurutma zavodunun fəaliyyət hesabatı Azərbaycan Milli Televiziya Yayımları tərəfindən təqdim edildi.
 

Latest posts